Technika basenowa

Pielęgnacja wody w basenie

Aby kąpiel w basenie przynosiła radość i była bezpieczna dla naszego zdrowia, woda w basenie musi być odpowiednio pielęgnowana.  
Obojętne czy jest to basen domowy, ogrodowy, publiczny czy aquapark, woda w każdym przypadku musi spełniać odpowiednią jakość fizyko-chemiczną wolną od mikroorganizmów - glonów, bakterii i wirusów.
Woda słabej jakości przyczynia się do biokorozji niszcząc przedwcześnie zawory, zbiorniki, instalacje, skażona mikrobiologicznie stanowi poważne zagrożenie utraty zdrowia ludzi i zwierząt.

 

OFERUJEMY

 

  • Nowoczesne produkty do dezynfekcji - pielęgnacji wody basenowej oraz pozostałe produkty w utrzymaniu higieny.
  • Modernizację filtrów
  • Regeneracje lub wymianę złóż filtracyjnych
  • Serwis urządzeń i instalacji w technice basenowej
  • Usprawnienie technologi uzdatniania i dezynfekcji z dostosowaniem parametrów wody do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia (z dnia 9 listopada 2015 r. poz. 2016 w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach: plik pdf)

Wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego w sprawie wymagań jakości wody oraz warunków sanitarno-higienicznych na pływalniach: plik pdf
Nasze produkty i rozwiązania są zgodne z najwyższymi standardami, bezpieczne dla czyszczonych powierzchni i wyposażenia. Zapewniają komfort użytkowania i bezpieczeństwo w obsłudze.

 

Dlaczego warto z nami rozpocząć współpracę?

Bo wiemy jak pomóc, doradzić i nauczyć, a w razie potrzeby wiemy kogo zapytać.
Zapewniamy stałą opiekę w dezynfekcji, profilaktyce i kontroli przed skażeniem mikrobiologicznym (...) , rozwojem pleśni, glonów, biomasy i biofilmu.
Współpraca z nami ułatwi kontrolę nad podstawowymi parametrami wody basenowej:

  • pH wody,
  • potencjał redox,
  • stężenia chloru wolnego,
  • wartość chloru związanego,
  • temperatura wody,

 

Zagrożenia

PATOGENY PRZENOSZONE PRZEZ WODĘ
BAKTERIA VIRUSY PIERWOTNIAKI
Campylobacter Norwalk-Like / Norowirusy Cryptosporidium parvum
Escherichia coli Entero (Poliomyetlitis, coxsackie, echo, rotavirus) Giardia lamblia
Salmonella nontyphoid Entamoeba histolytica
Salmonella typhoid Hepatitus A  
Shigella

Reovirus

 
Yersinia    
Vibrio noncholera    
Legionella    

 

Lista najczęstszych popełnianych błędów:

1. Brak kontroli odczynu pH wody
Jeśli odczyn pH wody jest poza optymalnym zakresie od 7,0 do 7,4, należy to skorygować.
Dlaczego jest to tak ważne?
Zbyt wysokie pH wody zmniejsza skuteczność dezynfekcji i przyczynia się do intensywnego nieprzyjemnego zapachu chloru.
Zbyt niskie pH zwiększa kwasowość wody, która podrażnia skórę i oczy. W wodzie i niskim pH bledną kolory strojów kąpielowych, wzrasta zagrożenie korozji części metalowych, uszkodzenia betonu, masy spoinowej. Obniża sprawność działania koagulanta.

2. Nieprawidłowe dozowanie środków chemicznych
Spotykamy dwie skrajności - ludzie boją się związków chemicznych bardziej niż skażonej mikroorganizmami wody, dozowana chemia jest zbyt mała aby dezynfekcja była skuteczna, wzrasta ryzyko infekcji bakterii, grzybów, wirusów i glonów co może skończyć się wysypką na skórze lub doprowadzić do komplikacji zdrowotnych.
Albo odwrotnie, dozowana chemia jest przesadnie „na oko” niezależnie od zaleceń producenta. Czuć intensywny zapach chloru, kąpiący mają czerwone oczy, a z kąpieli brak radości.

3. Brak sezonowej konserwacji
Po zimowej przerwie konieczne jest dokładne wyczyszczenie basenu z glonów i osadu przy użyciu środków czyszczących, należy wyczyścić i wypłukać cały układ filtrujący z wymianą lub regeneracją piasku filtracji. Przy pierwszym starcie powinniśmy zastosować szokową dawkę dezynfekcji.

4. Niska jakość wody
Z oszczędności lub z braku wyboru basen napełnia się wodą ze źródeł o niskiej jakości. Najczęściej jest to woda ze studni czy studzienek o wysokiej zawartości rozpuszczonych składników mineralnych i metali, które ujemnie wpływają na dalszą pielęgnację wody. Szczególne znaczenie ma to przy dezynfekcji chlorowej podczas której powstają związki uboczne szkodliwe dla naszego zdrowia. Gdy nie ma wyboru lepszego źródła wody powinno się ją odpowiednio uzdatnić i/lub zastosować dezynfekcję wody bezchlorową.

5. Brak świeżej wody w basenie
Kąpiąc się pozostawiamy w wodzie pot, martwy naskórek, ślinę, ślady kosmetyków, moczu oraz treści kałowej. Są to zanieczyszczenia organiczne, które wchodząc w reakcję z dodawaną chemią basenową tworzą kolejne związki chemiczne jak np. chlor związany, chloraminy, Trihalogenometany (halogenoformy, haloformy, THMy, trihalometany)  które są dla nas szkodliwe. W efekcie końcowym w basenie mamy tzw. gęstą mętną „zupę basenową”
Dlatego konieczne jest systematyczne uzupełnianie basenu świeżą wodą.

6. Basen niezabezpieczony na okres zimowy.
Uruchomienie basenu po przerwie zimowej będzie o wiele łatwiejsze, jeśli dobrze przygotujemy basen jesienią do zimy.
Powinno się usunąć osad i zanieczyszczenia, wyregulować pH wody i zastosować dezynfekcję szokową filtrując cały układ. Na zimę spuszczamy wodę tylko częściowo! Zwykle ok. 50cm poniżej poziomu normalnego. Jeżeli są dysze dolotowe przedmuchujemy je aby usunąć w nich wodę.  Dodając do pozostawionej wody specjalny środek na zimę zapobiegniemy silną przyczepność zanieczyszczeń, odbarwieniom ścian i dna basenu oraz silnym wzrostem glonów i zielenieniu się wody w przypadku ocieplenia w zimie. Na koniec prac ideałem byłoby przykrycie basenu plandeką.

 

Dokumenty do pobrania: 

Karty katalogowe do pobrania

Copyright © 2017 LAUFER | Polityka cookies | Logowanie

Code by: Designed by: autor.biz