Systemy nawilżania - Zamgławiania

Systemy zamgławiania, nawilżania, schładzania, dezynfekcji i dezodoryzacji - usuwanie niepożądanych zapachów

Miejsca stosowania:

 • przemysł tekstylny: produkcja firan, rajstop i tkanin
 • przechowalnictwo produktów spożywczych dla ludzi i zwierząt - chłodnie i magazyny
 • uprawa grzybów, uprawa szklarniowa/tunelowa roślin i warzyw
 • rolnictwo - hodowla zwierząt: drobiu, trzody chlewnej i pomieszczenia inwentarskie
 • przemysł spożywczy: mleczarnie, dojrzewalnie wędlin i serów, przetwórstwo mięsa, prod. makaronu
 • hale produkcyjne: zakłady meblowe, stolarnie, lakiernie
 • przemysł papierniczy, drukarski

Szanowni Państwo – potrzeba Matką wynalazku !
W przetwórstwie spożywczym, w hodowli zwierząt, w uprawach grzybów i roślin szklarniowych szczególne znaczenie ma wysoka skuteczność zabiegów dezynfekcji, a także utrzymanie odpowiedniej wilgotności pomieszczenia.

Eskalacja mikroorganizmów niepożądanych (np. bakterii i grzybów) szczególnie o właściwościach  chorobotwórczych i gnilnych ma decydujący wpływ na:

 • pogarszający się stan mikrobiologiczny pomieszczeń, maszyn, urządzeń wentylacyjnych itp.
 • niebezpieczeństwo utraty zdrowia pracowników
 • niezdatność do spożycia produktów spożywczych  przez skażenie i utratę walorów smakowych
 • skrócenie czasu trwałości produktów spożywczych
 • szybki rozwój procesów gnilnych  w warunkach przechowalniczych dla  warzyw i owoców
 • wielkość i jakość upraw grzybów i roślin (szklarniowych)
 • zwiększenie zachorowalności zwierząt i zmniejszenie ich przyrostu wagi
 • wzrost nieprzyjemnych, a także szkodliwych odorów

Oprócz podstawowej czynności mycia bardzo ważna jest dezynfekcja polegająca na maksymalnym zmniejszeniu ilości mikroorganizmów i kontrola nad ich rozwojem. Pozostałe parametry jak: temperatura i wilgotność również mają znaczny wpływ na rozwój mikroorganizmów.
Przez stosowanie tradycyjnych metod dezynfekcji (oprysk dużą kroplą – zraszanie, ręczne przemywanie itp.) zabieg staje się bardzo pracochłonny i niedokładny - nie jesteśmy wstanie dotrzeć do wszystkich trudno dostępnych miejsc i zakamarków (np. spodnia część stołów, maszyn, taśmociągów, kanałów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych...).

Wobec wymienionych trudności, doskonałym sposobem dezynfekcji, dezodoryzacji lub nawilżania jest metoda zamgławiania tzw. suchą mgłą.
Wytworzona mgła charakteryzuje się średnią grubością kropli ok. 5µm do 10 µm (max. 50 µm) przed wydostaniem się z dyszy ulega silnemu zawirowaniu, co sprzyja jej lepszemu rozprzestrzenianiu się w zamgławianym obiekcie. W zależności od modelu urządzenia otrzymujemy różny zasięg i wydajność zamgławiacza mamy też możliwość ręcznej regulacji wielkości kropli.

Metoda zamgławiania posiada wysoką skuteczność działania i zaletę oszczędności na cieczy roboczej od 10 do 20-to krotnie w porównaniu z opryskiwaczem - Zmniejsza zużycie środków chemicznych.
Likwiduje efekt spływania nadmiaru cieczy roboczej, co ma miejsce przy tradycyjnym opryskiwaniu.
Aplikacja wielu środków chemicznych przy zamgławianiu nie powoduje nadmiernego nawilżenia (np. przy uprawie roślin, grzybów, magazynowaniu warzyw, owoców), którym zbyt duża wigotność sprzyja infekcjom chorób grzybowych i pleśni.
Dzięki zamgławianiu znacznie skracamy czas wykonywanych zabiegów, zyskujemy do 90% czasu w porównaniu z tradycyjnym opryskiem.

Zamgławianie jest bardziej bezpieczne dla człowieka i dużo mniej pracochłonne, nie ma potrzeby przebywania w zamgławianym pomieszczeniu, urządzenie zamgławiające może pracować bez bezpośredniego nadzoru z możliwością zdalnego lub  automatycznego włączenia/wyłączenia.

Aby zwiększyć skuteczność w/w działań proponujemy Państwu pomoc w wyborze odpowiedniego systemu zamgławiania. Odpowiednie urządzenie i rodzaj zamgławiania ustalamy odrębnie do potrzeb klienta.

Ciąg dalszy nastąpi....

Karty katalogowe do pobrania

Copyright © 2017 LAUFER | Polityka cookies | Logowanie

Code by: Designed by: autor.biz