Martwi Cię biofilm, legionella?

Z naszej wieloletniej obserwacji część klientów dotkniętych problemem legionelli próbuje własnymi siłami usunąć skażenie, najczęściej podejmowane są wówczas metody:

Metoda i charakterystyka Wady
Termiczna – najprostsza i najszybsza metoda do wdrożenia tzw. przegrzew wody w instalacji c.w.u. Polega na podgrzaniu wody do temperatury co najmniej 700C (przy 600C  legionella zaczyna ginąć)   Jest to metoda mało skuteczna, krótkotrwała nie likwidująca do końca przyczynę. Główną przyczyną jest biofilm i nagromadzony osad w instalacji, który jest rezerwuarem dla mikroorganizmów.
 • Istotą metody jest uzyskanie temperatury co najmniej ok. 70°C i utrzymanie jej w całym układzie wodnym szczególnie w najdalej oddalonym odcinku instalacji przez kilkanaście minut. W wielu instalacjach wodnych parametry techniczne, zły stan instalacji, duże straty ciepła i inne przyczyny nie pozwalają na utrzymanie tak wysokiej temperatury.
 • Zagrożenie uszkodzeń, awarii systemu spowodowana rozszerzalnością cieplną i nieszczelnością szczególnie w starych instalacjach.
 • Zagrożenie oparzeń
 • Energochłonna
 • Metoda nie likwiduje biofilmu i nagromadzonego osadu w rurach instalacji, który jest rezerwuarem dla mikroorganizmów.
 • Często mało skuteczna, krótkotrwała
 Chemiczna - zastosowanie roztworu podchlorynu sodu dozowanego do instalacji wodnej.
 • odporność legionelli na działanie podchlorynu sodu jest dużo większa. Potrzebny jest dłuższy czas oddziaływania i większe stężenie podchlorynu.
 • podchloryn sodu wykazuje dużą korozyjność
 • brak usuwania i penetracji osadu z biofilmem czyni metodę mało skuteczną, niszczone są tylko luźne bakterie znajdujące się na zewnętrznej warstwie biofilmu lub osadu, pozostawiając nietknięte kolonie bakterii wewnątrz. Dlatego częstym objawem na początku jest spadek liczby kolonii, a następnie po kilku dniach ponowny ich wzrost.
 • powstają związki toksyczne i kancerogenne min. trihalometany (THMy)
 Lampy UV - naświetlanie promieniami UV nie wymaga stosowania środków chemicznych.
 • ograniczony odcinek oddziaływania promieni UV
 • Nie wystarczające działanie biobójcze przy dużym skażeniu
 • brak długotrwałego oddziaływania biobójczego
 • brak przenikania przez warstwy biofilmu i osady
 Ozonowanie O3  stosowane przez urządzenie zwane ozonatorem (generator ozonu)
 • pomimo wielu zalet główną wadą (w tym zastosowaniu) jest nietrwałość ozonu. W wodzie dużo szybciej rozkłada się do tlenu. W temperaturze wyższej niż 19OC rzeczywisty czas rozkładu w wodzie jest krótszy niż 10-15 min. Posiada słabe właściwości penetrujące. Dla dużej (rozległej) instalacji wodnej metoda ozonowania może być nie wystarczająca. Jest to jeden z głównych powodów do zaniechania dezynfekcji wody ozonem na szeroką skalę przez zakłady wodociągowe.

Jedynym sposobem gwarantującym czystość instalacji wody użytkowej jest zastosowanie silnego środka utleniającego, takiego jak Anthium Dioxcide będący wodnym roztworem ditlenku chloru ClO2 (dwutlenek chloru). Produkt  dopuszczony do dezynfekcji wody pitnej oraz do dezynfekcji powierzchni kontaktujących się z żywnością.

Anthium Dioxcide jest skuteczny w niszczeniu wszelkich mikroorganizmów (pierwotniaków, bakterii, wirusów, grzybów, glonów, pleśni), a także innych żywych organizmów, które mogą występować w instalacjach wodnych.
Dzięki wysokiej aktywności utleniającej (możliwość przyjęcia 5 elektronów) i charakterowi rodnikowemu Anthium Dioxcide posiada doskonałe właściwości biobójcze w szerokim zakresie pH.
Ważną zaletą Anthium Dioxcide jest dokładna penetracja i usuwanie warstw biofilmu. Natomiast zdolność pozostawiania w długim czasie w wodzie niewielkiej wartości resztkowej ClO2 (rzędu 0,1ppm) powoduje kontrolę układu wodnego nad rozwojem biofilmu i mikroorganizmów.  
Od 2008 roku posiadamy doświadczenie w usuwaniu legionelli z instalacji wodnych.
Dotychczas usuwaliśmy skażenie w 100%  ku zadowoleniu klientów.
Do każdego zgłoszenia podchodzimy indywidualnie wybierając najlepsze rozwiązanie problemu. Następnie pomożemy wdrożyć właściwą procedurę kontroli nad biofilmem, legionellą lub inny skażeniami.
W trudnych przypadkach oferujemy dodatkowe czyszczenie instalacji wody użytkowej specjalną metodą
chemiczno–mechaniczną bezpieczną dla układu wodnego i ludzi.
O szczegółach dowiedzą się Państwo zlecając nam rozwiązanie problemu.

Copyright © 2017 LAUFER | Polityka cookies | Logowanie

Code by: Designed by: autor.biz